Služba pro správce konkursní podstaty

Určeno pro správce konkursních podstat, jako služba komplexního, či dílčího charakteru. Umožňuje správcům rychlejší a efektivnější průběh konkursu.
Zahrnuje servis veškerých úkonů, se kterými se je možno při správě konkursní podstaty setkat.

  • komplexní analýza konkursní podstaty - z ekonomických, finančních, právních hledisek (zajistíme), návrh řešení jednotlivých částí
  • vedení účetnictví, ekonomický servis, rekonstrukce účetnictví a rozbor dat
  • ocenění a prodej konkursní podstaty
  • vymáhání pohledávek (obchodní pohledávky) - mimosoudní a zajištění vymáhání soudní cestou
  • administrativní práce
  • příprava a prověření podkladů k přezkumnému jednání

 

Služba pro věřitele

Problematika konkursního řízení se v menším či větším důsledku dotkla každého podnikatele. Orientace v konkursním řízení není jednoduchá, pro jednotlivé věřitelé často neprůhledná a díky formálním náležitostem značně komplikovaná. V součinnosti s advokátní kanceláří Vám zajistíme následující služby.

Služba obsahuje především:

  • návrh na prohlášení konkursu
  • zastupování v konkursním řízení
  • přihlášení pohledávek do konkursu

 

Služba pro majitele obchodních společností

Služba obsahuje především:

  • likvidaci velkých i malých společností