Nabízíme a poskytujeme služby pro všechny subjekty podávající každoročně daňové přiznání a pro všechny subjekty, jejichž povinností je vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Pod naší kontrolou je přibližně padesát firem.Jedná se o společnosti, které působí v oblasti stavebnictví, pronájmu nemovitostí, obchodu, hostinské činnosti, poskytování služeb, advokátní kanceláře, poradenství, autodopravě, mezinárodní dopravě, exportu a importu.

Nabídka služeb zahrnuje především:

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • rekonstrukce účetnictví
 • ekonomické a daňové poradenství
 • optimalizace daňového základu v návaznosti na daňové poradenství
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, DPH, nemovitosti, darovací aj.)
 • kontrola správnosti zaúčtovaných účetních operací
 • účetní závěrka
 • daňová problematika
 • vedení mzdové agendy velkých a malých organizací
 • zastupování při jednáních a kontrolách na úřadech a komunikace institucemi a státní správou
 • inventarizace majetku
 • zpracování podkladů pro účetní závěrku a audit
 • monitoring pohledávek a závazků
 • administrativní práce

Pravidelné poskytování výstupů z účetnictví v členění jednotlivých zakázek a obchodů či středisek zefektivní Vaší práci a stane se nezbytnou samozřejmostí Vašeho podnikání.